ansök om medlemskap

Ansökan om att bli en samverkanspart och ingå i Dala Sports Academys nätverk

Vision
Dala Sports Academy ska utvecklas till en ledande innovationsmiljö med syfte att skapa hållbar tillväxt inom idrott och hälsa

Mål
Dala Sports Academys mål är att erbjuda en effektiv evidensbaserad process från idé till innovation för hållbar tillväxt inom idrott och hälsa

Aktiviteter
Dala Sports Academys erbjuder möjligheter till kunskapsväxling, test och verifiering samt affärs- och företagsutveckling till företag inom idrott och hälsa

Riktlinjer för medlemskap
  • Företaget delar Dala Sports Academys vision och mål och vill aktivt bidra till att dessa uppfylls
  • Företaget bidrar enligt bästa förmåga med relevant omvärldsinformation, kunskap och erfarenhet till Dala Sports Academys nätverk
  • Företaget kommunicerar i god ton och med god etik som bas
  • Företaget är medvetet om att Dala Sports Academy kan utesluta medlemmar som inte följer riktlinjerna ovan

Fyll i företagsinformation nedan: