Dala Sports Academy hjälper företag att förkorta tiden från idè till innovation...

STEG 1
IDÉ

  • En idè kommer till projektet.                                                                                 Har du en idé? Klicka här

STEG 2 
IDÈSLUSS

  • Idé värderas utifrån fastställda kriterier.
  • Beslut fattas om utvecklingsprojektet ska genomföras.

STEG 3 
PROJEKTSTART

  • Projektgrupp tillsätts.
  • Vid behov identifiering av samverkanspartners.
  • Projekt- och tidsplan tas fram.

STEG 4
PROJEKT GENOMFÖRS

  • Dala Sports Academy bidrar med resurser i form av kompetens, testmöjligheter i forskningslabb och affärs- eller företagsutveckling i samarbete med Stiftelsen Teknikdalens företagsinkubator.

STEG 5
INNOVATION

  • Ny produkt/tjänst/kunskap har skapats.