Plastskidspår

Företag: Speedface AB
DSA-stöd: Friktions- och materialanalyser av plastskidspår

Under vår, sommar och höst så har de som vill åka skidor varit begränsade till att spänna på sig rullskidorna. Nackdelarna med rullskidåkning är att åkaren behöver ge sig ut på allmänna vägar och samsas med bilar och andra motorfordon om platsen. För många motionärer har detta, tillsammans med avsaknaden av broms på rullskidorna, varit en för stor tröskel att ta sig över. För att överbrygga denna tröskel och erbjuda ett tryggt alternativt till skidåkning på sommarhalvåret, har företaget Speedface AB tagit fram ett modulbaserat plastskidspår som medför att det på ett enkelt sätt kan läggas ut.

Inom ramen för projektet Plastskidspår har Dala Sports Academy genomfört friktionsmätningar för att verifiera plastskidspårets prestanda och stöttat med materialanalyser via Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt bistått med kompetens. Resultaten av friktionsanalyserna visar att utan att behandla plasten så är glidfriktionen med preparerade skidor jämförbar med att åka i något tungt före på snö (se rapport). Med utgångspunkt från friktions- och materialanalyserna avser företagaren ta fram en ytterligare förbättrad produkt som kan leda till att åkning på plast blir ännu mer likt skidåkning på snö. Vill du prova skidåkning på plastskidspår besök Bollegården i Bollnäs. Mer information om plastskidspåret finns på summerski.se.