JOHNNY NILSSON

Valideringar och projektprocessing
Telefon: 070- 699 22 98

 Utbildning
 Dr Medicinsk Vetenskap

Professionella erfarenheter
Professor i idrotts och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna.

Forskning
Forskning inom längdåkning, fotboll och kanot.  Vetenskaplig produktion och populärvetenskapliga skrifter i träningslära och dubbelstakning.
 
Idrottsintresse

Idrottslig "allätare".

Övrig intressant information
Stort innovationsintresse.

Publikationer
Nilsson, Johnny, Rosdahl, Hans. Contribution of leg muscle forces to paddle force and kayak speed during maximal effort flat-water paddling, International Journal of Sports Physiology and Performance, 2016, Vol. 11, No. 1, 22-27. Artikel : refereegranskat.

Nilsson, Johnny, Rosdahl, Hans. Contribution of leg muscle forces to paddle force and kayak speed during maximal effort flat-water paddling, International Journal of Sports Physiology and Performance, 2016, Vol. 11, No. 1, 22-27. Artikel : refereegranskat.

Nilsson, Johnny, Fredriksson, Mårten. Peak oxygen uptake and muscle power can be simultaneously improved with hybrid training, LASE Journal of Sport Science, 2015, Vol. 6, No. 1, 3-15. Artikel : refereegranskat.

Nilsson, Johnny, Cardinale, Daniele. Running economy and blood lactate accumulation in elite football players with high and low maximal aerobic power, LASE Journal of Sport Science, 2015, Vol. 6, No. 2, 44-51. Artikel : refereegranskat.

Gjerset, Asbjörn, Nilsson, Johnny, Wulf Helge, Jörn, Enoksen, Eystein. Idrettens treningslære, Gyldendal Norsk Forlag A/S, 2015. Bok.

Nilsson, Johnny, Cardinale, Daniele. Aerobic and anaerobic test performance among elite male football players in different team positions, LASE Journal of Sport Science, 2015, Vol. 6, No. 2, 73-92. Artikel : refereegranskat.

Nilsson, Johnny, Cardinale, Daniele. Aerobic and anaerobic test performance among elite male football players in different team positions, 2015.

Nilsson, Johnny, Cardinale, Daniele. Running economy and blood lactate accumulation in elite football players with high and low maximal aerobic power, LASE Journal of Sport Science, 2015, Vol. 6, No. 2, 44-51. Artikel : refereegranskat.

Andersson, Eva A., Rönquist, Gustaf, Oddsson, Kristjan, Ekblom, Örjan, Nilsson, Johnny. Äldre blir starkare av Hälsoprojektet, Svensk Idrottsforskning, 2013, Vol. 22, No. 1, 25-27. Artikel.

Bjerkefors, Anna, Tinmark, Fredrik, Nilsson, Johnny, Arndt, Anton. Seated Double-Poling Ergometer Performance of Individuals with Spinal Cord Injury - A New Ergometer Concept for Standardized Upper Body Exercise, International Journal of Sports Medicine, 2013, Vol. 34, No. 2, 176-182. Artikel : refereegranskat.
 
Nilsson, Johnny, Tinmark, Fredrik, Halvorsen, Kjartan, Arndt, Anton. Kinematic, kinetic and electromyographic adaptation to speed and resistance in double poling cross country skiing, European Journal of Applied Physiology, 2013, Vol. 113, No. 6, 1385-1394. Artikel : refereegranskat.

Nilsson, Johnny, Karlöf, Lars, Jakobsen, Vidar. A new device for measuring ski running surface force and pressure profiles, Sports Engineering, 2013, Vol. 16, No. 1, 55-59. Artikel : refereegranskat.

Rosdahl, Hans, Lindberg, Thomas, Edin, Fredrik, Nilsson, Johnny. The Moxus Modular metabolic sustem evaluated with two sensors for ventilation against the Douglas bag method, European Journal of Applied Physiology, 2013, Vol. 113, No. 5, 1353-1367. Artikel : refereegranskat.

Wecke, Liliane, Andersson, Eva, Nilsson, Johnny, Lundahl, Gunilla, Bergfeldt, Lennart. Younger People Show More Changes in Repolarization with Exercise, 2012. Konferensbidrag.

Danielsson, Evelina, Oddsson, Kristjan, Nilsson, Johnny, Fredriksson, Mårten, Ovendal, Alexander, Ekblom, Örjan, Wahlgren, Lina, Hultgren, Staffan, Andersson, Eva. Hälsoprojekt med ledarledd fysisk aktivitet för äldre, 2012. Konferensbidrag.

Andersson, Eva, Nilsson, Johnny. Can a six-minute shuttle walk test predict maximal oxygen uptake?, Gazzetta Medica Italiana, 2011, Vol. 170, No. 3, 163-70. Artikel : refereegranskat.

Nilsson, Johnny. Rörelseteknik och upplevelse i friluftsliv : rörelse i ett livsvärldsrum, Ingår i: Lärande i friluftsliv, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 2011. Kapitel av bok.

Andersson, Eva A, Lundahl, Gunilla, Wecke, Liliane, Lindblom, Ida, Nilsson, Johnny. Maximal Aerobic Power versus Performance in Two Aerobic Endurance Tests among Young and Old Adults, Gerontology, 2011, No. Aug, 1-11. Artikel : refereegranskat.

Askling, Carl, Nilsson, Johnny, Thorstensson, Alf. A new hamstring test to complement the common clinical examination before return to sport after injury, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2010, Vol. 18, No. 12, 1788-1803. Artikel : refereegranskat.

Brun Sundblad, Gunilla, Mechbach, Jane, Lundvall, Suzanne, Nilsson, Johnny. Orka hela vägen : Upplevd hälsa, idrotts- och träningsbakgrund bland studenter på en fysiskt inriktad yrkesutbildning.  Lärarstudenter GIH 2008 delrapport 1: 2009, Lärarstudenter GIH 2008, 2010. Rapport.
 
Seger, Jan, Hård af Segerstad, Kristina, Nilsson, Johnny. GIH:s rullskidprojekt : Lärarstudenter GIH 2008 delrapport 2: 2009, Lärarstudenter GIH 2008, 2010. Rapport.

Andersson, Eva, Oddsson, Kristjan, Nilsson, Johnny, Ekblom, Örjan, Wahlgren, Lina, Kjellman, Bengt, Jonsson, Bo, Taube, Jill. Improved Physical Capacity in a Project with Guided Physical Activity for Persons with Depression or Anxiety., 2010. Konferensbidrag : refereegranskat.

Oddsson, Kristjan, Danielsson, Evelina, Ekblom, Örjan, Nilsson, Johnny, Wahlgren, Lina, Andersson, Eva. Development of physical tests and ratings scales of perceived health in a project with supervised physical activity for elderly., 2010. Konferensbidrag : refereegranskat.

Gullstrand, Lennart, Halvorsen, Kjartan, Tinmark, Fredrik, Eriksson, Martin, Nilsson, Johnny. Measurements of vertical displacement in running, a methodological comparison, Gait & Posture, 2009, Vol. 30, No. 1, 71-75. Artikel : refereegranskat.

Halvorsen, Kjartan, Eriksson, Martin, Gullstrand, Lennart, Tinmark, Fredrik, Nilsson, Johnny. Minimal marker set for center of mass estimation in running, Gait & Posture, 2009, Vol. 30, No. 4, 552-555. Artikel : refereegranskat.

Kraepelien-Strid, Eva, Nilsson, Johnny. En studie av GIH-studenters erfarenheter av friluftsliv och naturmiljöaktiviteter före utbildning, Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa, 2009. Rapport.

Nilsson, Johnny. Rapport GIH 2008-projektet : Kartläggning av idrottslärarstudenters bakgrundsfaktorer, fysiska prestationsnivå samt implementering av metoder för integrering av teori och praktik samt idrottslig kompetensutveckling i GIH-utbildningen, Lärarstudenter GIH 2008, 2009. Rapport.

Gullstrand, Lennart, Nilsson, Johnny. A new method for recording the temporal pattern of stride during treadmill running, Sports Engineering, 2009, No. 11, 195-200. Artikel : refereegranskat.