Jenny Isberg

Delad operativ projektledare
Telefon: 023- 77 84 16

Utbildning
Doktorsexamen i idrott; Kandidatexamen i pedagogik; Idrottslärarexamen, alla vid Örebro universitet.

Professionella erfarenheter
Lektor i idrottsdidaktik, Adjunkt i idrottsdidaktik, Ämnesföreträdare för idrotts- och hälsovetenskap, Ledamot i områdesnämnden, vård och omsorg, Högskolan Dalarna;
Idrottslärare åk 7-9, Matematiklärare åk 7-9, Matematiklärare komvux gymnasiet.