MEDARBETARE

MAGNUS CARLSSON
Operativ projektledare

023- 77 84 84

KAJSA RICHARDSON (föräldraledig)
Grafisk form

023-77 88 41

ÅSA BERGMAN BRUHN
Avdelningschef Idrott- och Hälsovetenskap


023-77 80 26

JENNY ISBERG
Operativ projektledare

023- 77 84 16

ULRIKA ERIKSSON
Ekonomi

023-77 88 06

MAGNUS JOBS
Akademichef, Akademin Utbilding, hälsa och Samhälle

023-77 84 55 

TOMAS CARLSSON
Strategisk projektkoordinator

023- 77 84 02

JOHNNY NILSSON
Valideringar och projektprocessing

070- 699 22 98

IBRO RIBIC
Hemsida, social media, administration


023-77 88 02

BJÖRN ÄNG
Externa ansökningar, samverkan forskningsinstitut

bja@du.se