Att främja fysisk aktivitet i samhället
- idag och i framtiden

Dala Sports Academy, Högskolan Dalarna, Falu kommun och Borlänge kommun bjuder in till öppen föreläsning
med syftet att sprida kunskap inom området idrott och hälsa

Peter Schantz

26 januari 2017
13.00 - 15.30
Föreläsningssal 5, Högskolan Dalarna, Falun
"Att främja fysisk aktivitet i samhället - idag och i framtiden"
Professor Peter Schantz från GIH kommer att presentera vikten av att främja fysisk aktivitet på samhällsnivå.
Han kommer även att berätta om aktiv transport och hälsoekonomiska bedömningar av ökad gång och cykling,
samt sätta in fysisk aktivitet och folkhälsa i ett perspektiv av hållbar utveckling.


 

anmäl dig här:

DAG    
Torsdagen den 26 januari 2017

TID     
Kl. 13:00 - 15.30

PLATS 
Föreläsningssal 5 på Högskolan Dalarna i Falun

ANMÄLAN
Senast 25 januari i formuläret intill

ÖVRIGT
Föreläsningen är kostnadsfri