Nyheter

2016 > 11

15 - 16 november genomfördes den årliga konferensen för "Svensk Förening för tester inom idrott och hälsa". Detta år stod Högskolan Dalarna och Dala Sports Academy som värd, konferensen hölls vid indrottslaboratoriet vid Högskolan Dalarna. 40 talet intressenter var på plats under två mycket intressanta dagar.

Jens Westergren presenterar labbet och håller föredrag med temat "Kvalitetssäkring av cykelgeometri genom dynamisk kontroll av ergometercyklar" .
 

Konferens med Svensk förening för tester inom idrott och hälsa avslutades på toppen av Lugnet och Falun. Vi tackar för givande presentation, diskussioner och nätverkande.

 

Läs mer och anmäl dig här

DAG    
Torsdagen den 8 december
TID     
Kl. 18:00 - 19.30
PLATS 
Föreläsningssal 6 på Högskolan Dalarna i Falun
ANMÄLAN
Senast 6 december i formuläret ovan.
Föreläsningen är kostnadsfri
Begränsat antal platser


Stressrelaterad ohälsa, såsom depressioner, ångest, oro, sömnrubbningar drabbar allt fler människor i vårt samhälle. Stressrelaterade problem ökar lavinartat, drabbar alla åldersgrupper och utgör en tung ekonomisk börda för välfärden. Allt större mängder vetenskapliga data pekar på att fysisk träning tycks stärka förmågan att hantera stress och att motverka stressrelaterad ohälsa.

De systematiska översikterna av vetenskaplig litteratur tyder på att fysisk träning är minst lika effektiv eller effektivare än läkemedel och/eller psykoterapi.  I den aktuella föreläsningen beskriver professor Tonkonogi det aktuella forskningsläget, problematiserar begreppet ”stress” och berättar varför fysisk aktivitet fungerar. Du får råd för praktisk användning av träning för att motverka och förebygga stressrelaterade besvär och får exempel på typ av träning, intensitet, träningsfrekvens och träningsvolym. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsaren.
 
Michail Tonkonogi
är professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi och är verksam vid Högskolan Dalarna. Michail är idrottslärare och tränare i grunden. Han är rådgivare åt flera nationella och internationella idrottsförbund och elitidrottare. Michail har bla a varit ansvarig för styrketräning vid Olympiatoppen – Norska Olympiska Kommitténs träningscenter för elitidrottare. Michail är författaren bakom Riksidrottsförbundets rapport ”Kunskapsöversikt – Styrketräning för barn och ungdom”. Han har publicerat åtta böcker och fler än åttio vetenskapliga artiklar och rapporter. Tack vare hans expertis och hans förmåga att på ett enkelt och lättförståeligt sätt förmedla kunskap kring träning, kost och hälsa är han en återkommande gäst i TV- och radioprogram och är en flitig anlitad expert i tidningar och tidskrifter.

Helena Bellardini
är ­högskoleadjunkt i idrott- och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna. Hon är sjukgymnast i ­grunden och har lång erfarenhet av undervisning inom idrottsrelaterade utbildningar. Helena är en erkänt expert inom test- och träningslära och har bland annat skrivit boken Tester och mätmetoder för idrott och hälsa (2009). Hon är en drivande kunskapsspridare som på flera olika sätt förmedlar vetenskapliga rön inom träning och hälsa till den svenska idrottsrörelsen och till allmänheten i stort.
 

Arkiv