Nyheter

2016 > 10

Nu är Testloppet Biking Dalarna avslutat.
Vi är med och utvärderar och utvecklar det  innovativa konceptet i form av ett etapplopp för mountainbikecyklister riktat mot cykelturism för motionärer. Det unika i detta koncept är att inget etapplopp för mountainbikecyklister finns inom landets gränser samt att ett flertal av regionens turismföretag med uttalade satsningar på idrott och hälsa ingår i samarbetet kring detta koncept. Idén är att utveckla ett flerdagars etapplopp vars dagsetapper planeras gå mellan destinationer som ingår i Biking Dalarna (d.v.s. Säfsen Resort, Lugnet Falun, IK Jarl Rättvik, Mora Parken, Orsa Grönklitt, Skistar Sälen, Idre Fjäll med flera).

Under perioden 27-30 september testades konceptet med ett 20-tal utvalda cyklister med mycket gott resultat.
 

Arkiv