6th European Platform for Sports Innovation Conference

Jenny Isberg och Magnus Carlsson representerade Högskolan Dalarna och Dala Sports Academy under denna vecka i Bryssel genom deltagande i 6th European Platform for Sport Innovation (EPSI) Conference. Drygt 60 personer från ett tiotal länder deltog i konferensen som hölls den 21 november.
Anna Kleissner, vice VD och senior forskare på SportsEconAustria föreläste om hur stor effekt sport har på såväl den nationella som globala ekonomin.  
Jordi Escribá, B-Link berättade om utlysningar som finns ute och utlysningar som kommer att lysas ut i EU:s olika fonder/program inom sportsektorn. 
Vice ordförande (tidigare ordförande) för Europeiska regionkommitén Markku Markkula belyste vikten av sportområdet i den regionala utvecklingen samt möjligheterna till gränsöverskridande synergier. 

Nedan kan ni se några bilder från konferensen och programmet för konferensen finns att ta del av nedan. 
 

Nyhetsarkiv