Nordic Ski Convention


Under Nordic Ski Convention i Falun höll Magnus Carlsson och Tomas Carlsson en mycket uppskattad föreläsning med titeln: Fysik – en väg till framgång i skidspåret. De berättade hur man kan använda grundläggande fysik för att bättre förstå vilka krafter en längdskidåkare måste övervinna. Utifrån detta perspektiv belystes även begreppet rörelseekonomi och de prestationsförbättrande effekter som man får vid en ökad rörelseekonomi. Magnus och Tomas gav de skidintresserade åhörarna ett antal nycklar till att förbättra rörelseekonomin via såväl träning som rörelsetekniska förbättringar.

Nyhetsarkiv