konferens med Svensk Förening för tester inom idrott och hälsa

15 - 16 november genomfördes den årliga konferensen för "Svensk Förening för tester inom idrott och hälsa". Detta år stod Högskolan Dalarna och Dala Sports Academy som värd, konferensen hölls vid indrottslaboratoriet vid Högskolan Dalarna. 40 talet intressenter var på plats under två mycket intressanta dagar.

Jens Westergren presenterar labbet och håller föredrag med temat "Kvalitetssäkring av cykelgeometri genom dynamisk kontroll av ergometercyklar" .
 

Konferens med Svensk förening för tester inom idrott och hälsa avslutades på toppen av Lugnet och Falun. Vi tackar för givande presentation, diskussioner och nätverkande.

 

Nyhetsarkiv