Riskkapitaldagen i Dalarna 2016

Dala Sports Academy hälsar välkommen till Riskkapitaldagen i Dalarna 2016.
Som medlem i Dala Sports Academys företagsnätverk anmäler ni er till ett rabatterat pris.
 
Riskkapitaldagen i Dalarna 2016

 
Bild: Inbjudan till Rikskapitaldagen
Bild: Inbjudan till Rikskapitaldagen

När företaget skall starta upp eller växa och utvecklas är behovet av kapital ofta en förutsättning. I Dalarna är erfarenheten ganska begränsad av att ta in externt kapital.
 
För att öka insikten om de utmaningar som finns, samt utöka nätverk och kunskap inom området företagsfinansiering från både privata och offentliga aktörer, arrangeras Riskkapitaldagen i Dalarna den 17 mars i Falun på Näringslivets Hus.
 
Dagen innehåller intressanta föredrag från privata och offentliga aktörer med stor erfarenhet av företagsfinansiering. Dagen innehåller även paneldebatter med deltagare från både stora och mindre företag och finansiärer.
 
Gå in på http://www.riskkapitaldagen.com/ för mer information, ett detaljerat program och anmälan. Dala Sports Academy är partner till rikskapitaldagen och som medlem i Dala Sports Academys företagsnätverk anmäler ni er till partnerpris.
 
Varmt välkommen!

Nyhetsarkiv