Validering av träningsredskapet Skigrip™

EMG-elektroder tejpas fast på huden ovanför de utvalda musklerna inför valideringen av SkigripTM. EMG-elektroder tejpas fast på huden ovanför de utvalda musklerna inför valideringen av SkigripTM.
Dala Sports Academy (genom Johnny N, Magnus C och Tomas C) har genomfört en pilotstudie avseende validering av aktiveringsgrad i överkroppsmuskulatur vid träning med SkigripTM.

Syftet med denna pilotvalideringsstudie var att utvärdera graden av muskelaktivering vid träning med SkigripTM och jämföra denna med muskelaktivering vid utförande av motsvarande träningsövningar med konventionella styrketräningsredskap.

Sammantaget gjordes jämförelsen utifrån fyra stycken vanligt använda styrketräningsövningar. För att analysera muskelaktiveringen hos överkroppsmuskulaturen användes elektromyografi (EMG) och ledvinkeln i armbågsleden registrerades med hjälp av en elektrogongiometer.

Valideringen avslutades med att försökspersonen stakade på rullbandet vid Högskolan Dalarnas Idrottslaboratorium, LIVI, med en arbetsintensitet som motsvarade tävlingshastighet. Muskelaktiveringen under stakningen användes som referensnivå, vilken sedan jämfördes med aktiveringsnivåerna under de utförda styrkeövningarna (se video nedan).

 


Valideringsuppdraget kommer att sammanställas i form av en rapport som företaget Skidrott AB, som tagit fram SkigripTM, kommer att få ta del av.

Nyhetsarkiv