Studenter erbjuds samverkan i anslutning till examensarbete

Dala Sports Academy har besökt fem utbildningsprogram för att informera om AnställningsBAR. Genom delprojektet AnställningsBAR erbjuder vi studenter, oavsett utbildningsprogram, möjlighet till samverkan i anslutning till sitt examensarbete/projektarbete vid Högskolan Dalarna förutsatt att det kan kopplas till området idrott och hälsa.
De fem utbildningsprogrammen som besöktes under vecka tre var Maskinteknik, Turism (även magisterprogrammet), Ljud- och musikproduktion samt Audivisuell produktion.
Ni kan läsa mer om projektet AnställningsBAR under fliken Projekt.

Ni kan läsa mer om projektet AnställningsBAR under fliken Projekt.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter