MEDARBETARE

MAGNUS CARLSSON
Operativ projektledare

023- 77 84 84

LARS WEDHOLM
Test och verifiering

023- 77 85 89

TOMAS CARLSSON
Strategisk projektkoordinator

023- 77 84 02

KAJSA RICHARDSON (föräldraledig)
Grafisk form

023-77 88 41

JENNY ISBERG
Operativ projektledare

023- 77 84 16

MAGNUS KNUTSSON
Test och verifiering

023- 77 80 77

ANDREAS GRÖNING
Externa relationer

023-77 84 29

ULRIKA ERIKSSON
Ekonomi

023-77 88 06

JENS WESTERGREN
Verksamhetsledare för Högskolan Dalarnas Idrottslaboratorium
023- 77 80 69

JOHNNY NILSSON
Valideringar och projektprocessing

070- 699 22 98

EVA PALM UHLIN
Administration

023-77 86 84

IBRO RIBIC
irb@du.se

023-77 88 02